Industriële Afsluiters voor Petrochemische en Chemiebedrijven

Voor de petrochemische en chemische industrie

EURAD adviseert en levert aan de hand van de door u gespecificeerde eisen de meest geschikte afsluiters wanneer het gaat om:KOELWATER

Het regelen van koelwaterstromen: met de keuze van de juiste regelafsluiters wordt het risico van het opwekken van cavitatie verminderd. Hierdoor kan de bedrijfszekerheid worden verhoogd en kan er op onderhoudskosten worden bespaard.

Het blokkeren van koelwaterstromen: met de keuze van de juiste blokafsluiters wordt een storingsvrije bedrijfsvoering verlengd en kan er in de operationele kosten worden bespaard. Met een tweede voorziening om de afsluiter te blokkeren in de gesloten stand is het voor de autoriteiten acceptabel dat er (onderhouds) werkzaamheden worden uitgevoerd achter de gesloten afsluiter met de persleiding voor de afsluiter onder druk.
Eurad adviseert om voor ondergronds- en hoog op pijpbruggen gemonteerde afsluiters in verband met de hoge inbouw- en uitbouwkosten vanaf het begin voor de beste afsluiterontwerpen te kiezen.

Het voorkomen van terugstroming van koelwaterstromen: met de keuze van de juiste terugslagkleppen wordt het opwekken van ontoelaatbare overdruk of onderdruk door verkeerd sluitgedrag van de terugslagklep na een spontane pompstop vermeden. Met meerdere pompen parallel in bedrijf is na een spontane pompstop het juiste sluitgedrag van de terugslagklep voor het vermijden van waterslag van enorm belang.
Ons advies is om een terugslagklep te specificeren die de afname in de stroming direct volgt en vervolgens gesloten is bij Qpositief = 0. Indien dit in het project of door de keuze van de terugslagklep niet te bereiken is, kan een gecontroleerd en rustig sluiten van de terugslagklep worden bereikt door de sluitbeweging middels een externe hydraulische remunit instelbaar te maken. Eurad kan hierin goed adviseren en de juiste terugslagklep leveren.

Het vermijden respectievelijk begrenzen van drukverhoging of drukverlaging na een spontane pompstop: behalve door de keuze van de juiste terugslagklep is een extra bescherming tegen een te grote drukverhoging in de pijpleiding mogelijk door het plaatsen van een overdruk begrenzer. Deze begrenzer beveiligt de persleiding tegen overdruk na het optreden van waterslag door te openen op een overdrukwaarde van bijvoorbeeld 1,2 maal de werkdruk.
Het beveiligen van de persleiding tegen een te diepe onderdruk is mogelijk door het plaatsen van een of meerdere geschikte beluchter(s). Men kan daarbij de openingsdruk van de beluchter zo instellen dat het leidingssysteem pas bij een onderdrukwaarde van bijvoorbeeld min 3m.Wk. wordt belucht. Eurad heeft de assistentie van een aantal waterslagcalculators en kan u tesamen met hen hierin goed adviseren.

Het verlagen van de weerstand door het afvoeren van lucht: behalve door het reinigen van de persleiding en het vermijden van de intrede van lucht in het systeem, is het verlagen van de weerstand in de persleiding aanvullend mogelijk door het op de juiste plek en op de juiste manier plaatsen van voldoende ontluchters. De voorkeur hebben ontluchters die onder iedere bedrijfsdruk de lucht continu afvoeren en het systeem onder vacuüm condities niet kunnen beluchten. Eurad heeft de beschikking over een decennia lange ervaring hierin en kan u optimaal adviseren.


PROCESGASSEN EN PROCESVLOEISTOFFEN

Het regelen van procesgas- en procesvloeistofstromen: met de keuze van de juiste regelafsluiters wordt het risico van het opwekken van cavitatie verminderd. Regelkleppen in stoom-, in schoorsteengasleidingen en in polymeriserende media zoals styreen, worden door ons bij voorkeur aangeboden met hoofdaslagers die zich ten opzichte van het medium na de hoofdasafdichting bevinden. Wij adviseren u hierin graag.

Het blokkeren van procesgas- en procesvloeistofstromen: met de keuze van de juiste blokafsluiters wordt een storingsvrije bedrijfsvoering verlengd en kan er in de operationele- en onderhoudskosten worden bespaard. Vlinderkleppen in stoom-, in schoorsteengasleidingen en in polymeriserende media zoals styreen, worden door ons bij voorkeur aangeboden met hoofdaslagers die zich ten opzichte van het medium na de hoofdasafdichting bevinden. Wij adviseren u hierin graag.

Het voorkomen van terugstroming van procesgas- en procesvloeistofstromen: door de keuze van terugslagkleppen met een korte sluitweg en een klepschijf met een kleine massatraagheid, kan het terugstromen van het procesmedium op de juiste manier worden voorkomen. Binnen Eurad hebben we hierover veel kennis die wij graag met u delen indien u in uw projekt een dergelijke situatie tegenkomt.


EEN OVERZICHT VAN DE DOOR EURAD LEVERBARE INDUSTRIËLE AFSLUITERS

Voor toepassing in koelwater:

Voor toepassing in procesgassen en procesvloeistoffen zoals gas, stoom en koolwaterstoffen: