Industriële Afsluiters voor Drinkwater Toepassingen

Voor de drinkwater industrie

EURAD adviseert en levert aan de hand van de door u gespecificeerde eisen de meest geschikte industriële afsluiters wanneer het gaat om:DRINK- EN RUWWATER

Het regelen van ruw- en drinkwaterstromen: met de keuze van de juiste regelafsluiters wordt het risico van het opwekken van cavitatie verminderd. Hierdoor kan de bedrijfszekerheid worden verhoogd en kan er op onderhoudskosten worden bespaard.

Het reduceren van druk in ruw- en drinkwaterstromen: met de keuze van de juiste reduceerders kan de storingsvrije bedrijfsperiode worden verlengd en op onderhoudskosten worden bespaard. Onze drinkwater reduceerders worden door het eigen medium gestuurd en regelen de drukverlaging middels een zuigerklep met V-poorten. Hierdoor is de regeling lineair, de sturing simpel en wordt het opwekken van cavitatie vermeden. We lichten dit alles op uw verzoek graag toe.

Het blokkeren van ruw- en drinkwaterstromen: met de keuze van de juiste blokafsluiters wordt een storingsvrije bedrijfsvoering verlengd en kan er in de operationele kosten worden bespaard. Met een tweede voorziening om de afsluiter te blokkeren in de gesloten stand is het voor de algemene autoriteiten acceptabel dat er (onderhouds) werkzaamheden worden uitgevoerd achter de gesloten afsluiter met de persleiding voor de afsluiter onder druk.
Eurad adviseert om voor ondergronds gemonteerde afsluiters in verband met de hoge inbouw- en uitbouwkosten vanaf het begin voor de beste afsluiterontwerpen te kiezen.

Het voorkomen van terugstroming van ruw- en drinkwaterstromen: met de keuze van de juiste terugslagkleppen wordt het opwekken van ontoelaatbare overdruk of onderdruk vermeden na een spontane pompstop als gevolg van verkeerd sluitgedrag van een verkeerd gekozen terugslagklep. Met meerdere pompen parallel in bedrijf is na een spontane pompstop het juiste sluitgedrag van de terugslagklep voor het vermijden van waterslag van enorm belang.
Ons advies is om een terugslagklep te specificeren die de afname in de stroming direct volgt en vervolgens gesloten is bij Qpositief = 0. Indien dit in het project of door de keuze van de terugslagklep niet te bereiken is, kan een gecontroleerd en rustig sluiten van de terugslagklep worden bereikt door de sluitbeweging middels een externe hydraulische remunit instelbaar te maken. Eurad kan hierin goed adviseren en de juiste terugslagklep leveren.

Het vermijden respectievelijk begrenzen van drukverhoging of drukverlaging in ruw- en drinkwaterstromen na een spontane pompstop: behalve door de keuze van de juiste terugslagklep is een extra bescherming tegen een -te grote- drukverhoging in de pijpleiding mogelijk door het plaatsen van een overdruk begrenzer. Deze begrenzer beveiligt de persleiding tegen overdruk na het optreden van waterslag door te openen op een overdrukwaarde van bijvoorbeeld 1,2 maal de werkdruk.
Het beveiligen van de persleiding tegen een te diepe onderdruk is mogelijk door het plaatsen van een of meerdere geschikte beluchter(s). Men kan daarbij de openingsdruk van de beluchter zo instellen dat het leidingssysteem pas bij een onderdrukwaarde van bijvoorbeeld min 3m.Wk. wordt belucht. Eurad heeft de assistentie van een flink aantal waterslagspecialisten en kan u tesamen met hen hierin goed adviseren.

Het verlagen van de weerstand in de persleiding door het afvoeren van lucht: behalve door het reinigen van de persleiding en het vermijden van de intrede van lucht in het systeem, is het verlagen van de weerstand in de persleiding aanvullend mogelijk door op de juiste plek en op de juiste manier geschikte en voldoende ontluchters te plaatsen. De voorkeur hebben ontluchters die onder iedere bedrijfsdruk de lucht continu afvoeren en het systeem onder vacuüm condities niet kunnen beluchten. Eurad heeft de beschikking over een decennia lange ervaring hierin en kan u optimaal adviseren.


EEN OVERZICHT VAN DOOR EURAD LEVERBARE INDUSTRIËLE AFSLUITERS

Voor toepassing in ruwwater en drinkwater:

In het EURAD programma voeren we veel afsluiter typen die specifiek zijn voor de toepassing in drinkwater systemen: