Industriële Afsluiters voor Rioolwater Toepassingen

Voor de rioolwater industrie

EURAD adviseert en levert aan de hand van de door u gespecificeerde eisen de meest geschikte afsluiters wanneer het gaat om:INFLUENT EN EFFLUENT RIOOLWATER

Het regelen van influent en effluent rioolwaterstromen: met de keuze van de juiste regelafsluiters wordt het risico van het opwekken van cavitatie verminderd. Hierdoor kan de bedrijfszekerheid worden verhoogd en kan er op onderhoudskosten worden bespaard.

Het blokkeren van influent en effluent rioolwaterstromen: met de keuze van de juiste blokafsluiters wordt een storingsvrije bedrijfsvoering verlengd en kan er in de operationele kosten worden bespaard.
Eurad adviseert om voor ondergronds- en hoog gemonteerde afsluiters in verband met de hoge inbouw- en uitbouwkosten vanaf het begin voor de beste afsluiterontwerpen te kiezen.

Het voorkomen van terugstroming van influent en effluent rioolwaterstromen: met de keuze van de juiste terugslagkleppen wordt het opwekken van ontoelaatbare overdruk of onderdruk door verkeerd sluitgedrag van de terugslagklep na een spontane pompstop vermeden. Met meerdere pompen parallel in bedrijf is na een spontane pompstop het juiste sluitgedrag van de terugslagklep voor het vermijden van waterslag van enorm belang.
Ons advies is om een terugslagklep te specificeren die de afname in de stroming direct volgt en vervolgens gesloten is bij Qpositief = 0. Indien dit in het project of door de keuze van de terugslagklep niet te bereiken is, kan een gecontroleerd en rustig sluiten van de terugslagklep worden bereikt door de sluitbeweging middels een externe hydraulische remunit instelbaar te maken. Eurad kan hierin goed adviseren en de juiste terugslagklep leveren.

Het vermijden respectievelijk begrenzen van drukverhoging of drukverlaging in influent en effluent rioolwaterstromen na een spontane pompstop: behalve door de keuze van de juiste terugslagkleppen is een extra bescherming tegen een te grote drukverhoging in de pijpleiding mogelijk door het plaatsen van een overdruk begrenzer. Deze begrenzer beveiligt de persleiding tegen overdruk na het optreden van waterslag door te openen op een overdrukwaarde van bijvoorbeeld 1,2 maal de werkdruk.
Het beveiligen van de influent en effluent rioolwaterpersleiding tegen een te diepe onderdruk is mogelijk door het plaatsen van een of meerdere geschikte beluchter(s). Men kan daarbij de openingsdruk van de beluchter zo instellen dat het leidingssysteem pas bij een onderdrukwaarde van bijvoorbeeld min 3m.Wk. wordt belucht. Eurad heeft de assistentie van een aantal waterslagcalculators en kan u tesamen met hen hierin goed adviseren.

Het verlagen van de weerstand in de influent en effluent rioolwaterpersleiding door het afvoeren van lucht en gassen: behalve door het reinigen van de persleiding en het vermijden van de intrede van lucht in het systeem, is het verlagen van de weerstand in de persleiding aanvullend mogelijk door het op de juiste plek en op de juiste manier plaatsen van geschikte en voldoende ontluchters. De voorkeur hebben ontluchters die onder iedere bedrijfsdruk de lucht continu afvoeren en het systeem onder vacuüm condities niet kunnen beluchten. Eurad heeft de beschikking over een decennia lange ervaring hierin en kan u optimaal adviseren.


EEN OVERZICHT VAN DOOR EURAD LEVERBARE INDUSTRIËLE AFSLUITERS

Voor toepassing in influent en effluent rioolwater: